Justyna89

26 tekstów – auto­rem jest Jus­ty­na89.

- I przyszła no­wa miłość.. Gdzie te cho­ler­ne mo­tyle? Gdzie bez­dech w płucach? Gdzie roz­ko­jarze­nie i bu­janie w obłokach?

- Zos­ta­wiłaś przy kimś innym. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 grudnia 2012, 13:57

Lek­cja pier­wsza. Te­mat: Uczy­nić życie prostszym.

- Dlacze­go ten nau­czy­ciel się spóźnia?! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2012, 14:14

* * *

De­likat­ność prawdziwa
Zbędna rozmowa
On głaszcze ją czu­le po na­gich ramionach

Są w końcu razem
I nic nie jest ważne
Marze­niem, by tak zos­tało na zawsze

Szczęście i pewność
Będzie tak rano
On ją zbudzi jak wte­dy – tak samo

Będzie trwać przy nim
Choćby ko­niec świata jut­ro był
Ona we­soła, roz­tańczo­na prze­goni chmu­ry złe

Gdy przyj­dzie się rozstać
Uro­ni łzę, lecz puści go wolno
By za parę dni przeżywać wszys­tko na nowo 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2012, 14:58

* * *

Jes­teś tu już tyl­ko ciałem, myśli są już z nią. Za­raz wsta­niesz, odłożysz książkę, spoj­rzysz na ze­garek. Rzu­cisz mi ja­kieś zda­nie w sty­lu: „Umówiłem się z ko­legą. Ma­my no­wy po­mysł na biznes.” [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 grudnia 2012, 14:40

* * *

„A może ta? Nie, nie pa­suje do butów. Może le­piej, żeby zos­tało tak jak jest.”
Pa­mięta pier­wsze spot­ka­nie. Chciała by wyszło na­tural­nie, że jest ta­ka spon­ta­niczna i we­soła. Wyszło jak zwyk­le. Nie chciała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 grudnia 2012, 17:55

* * *

os­tatni wieczór przed na­mi, li­liowe po­więdły bzy
deszcz się skrzy za oknem

jak trud­no śmiać się przez łzy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 grudnia 2012, 17:11

"Kochając nie pamiętać
- oda przeklęta.
Pa­miętając nie kochać
- lżej trochę.
A najlepiej
Oparłszy po­liczek na chmurze
Nie pa­miętać zupełnie
I nie kochać dłużej." 

myśl
zebrała 3 fiszki

kocham, gdy się uśmie­chasz.
wiem, że ten uśmiech jest tyl­ko dla mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Cza­sami tak trud­no uwie­rzyć, że nad chmu­rami zaw­sze świeci słońce. 

myśl
zebrała 25 fiszek

"Od bolące­go miejsca
Nie odej­mu­je się ręki
Ukocha­nej osoby
Nie spuszcza się z oczu." 

myśl
zebrała 3 fiszki
Justyna89

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Justyna89

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność